woensdag 29 september 2010

08. 24 juni 2009

Beste Ljoedmila,

Ik dank u hartelijk voor uw brief en ik ben erg blij met deze gelegenheid om met u intellectueel te duelleren, ook al toont u in uw opmerkingen medelijden met mij. Dat is, tussen haakjes, is niet zo sportief: u ontneemt mij het recht om de heel kort geschetste beweringen waarmee u het, zoals ik het begrijp, niet eens bent, te uiten.

Wanneer u iets meer denigrerends schrijft, “niet voor publicatie” - zal ik mij helemaal niet beledigd voelen.

Ik ben inderdaad een "staatsman", daarmee wil ik zeggen dat ik denk dat de komende 20-40 jaar (verder dan dat kijk ik niet), de rol van de staat in het leven van Rusland (van de Russische maatschappij) belangrijker moet zijn dan ooit. Maar ik ben geenszins voor een "harde hand". Ik ben ervan overtuigd: de staat moet bestaan uit goed werkende instellingen, die gefinancierd worden door de belastingbetaler en functioneren in het belang van de belastingbetaler. Na verloop van tijd, zouden veel ervan kunnen worden vervangen door sociale structuren. Dat wil zeggen dat ze niet langer leven op kosten van de belastingbetaler, maar een element worden van zelf-organisatie en publieke dienstverlening. En, natuurlijk, ik ben zeker tegen de voortzetting van de "Tataars-Mongooolse" tradities, waarin de staat de bezetter is, die bijdragen van onderdanige mensen inpikt en geen verantwoording aflegt voor het gebruik van die bijdragen, die niet geïnteresseerd is in de wensen van de burgers en hen de leefregels dicteert.

Wat betreft globalisering: ik ben zeker een globalist. Lees mijn artikel over de oorzaken van de crisis. Maar ik ben ervan overtuigd dat de nationale en territoriale indeling als zodanig niet snel overbodig zal worden. En als op het vlak van economie, milieu en dergelijke de globalisering noodzakelijk en positief is, dan betwijfel ik ten zeerste of dat ook zo is op het vlak van cultuur. Persoonlijk wil ik in mijn Moskou wonen, waarmee ik zo vertrouwd ben sinds mijn kindertijd, en niet in Bakoe of Chinatown. Zelfs indien mijn stad daardoor te weinig inkomsten heeft. Begrijp mij alstublieft niet verkeerd, ik beoordeel the mensen niet op hun afkomst of nationaliteit, maar wanneer iemand naar “mijn stad” komt, dan moet hij mijn regels aanvaarden, en niet te zijne opleggen.


Michail Chodorkovskij

Veel mensen denken zo. Comfort wordt gecreëerd door de culturele omgeving, niet iedereen houdt van New York.

Als ik in de minderheid ben, dan ga ik op zoek naar een plek waar mensen leven zoals ik gewend ben sinds mijn kindertijd. En dit verlangen om een gemeenschap te vinden van gedeelde culturele wortels is een zeer sterke prikkel. Sterker zelfs dan de zuiver economische prikkel voor veel mensen.

Wat betreft de “eerlijke mensen”... Ik ben bang dat u zich daarin vergist. Met “brave soldaten” zouden we overeenkomsten gevonden hebben, want wat er gebeurde was zelfs schadelijk voor de staat. Alles is veel erger - we hebben te maken met een totaal verdorven deel van de bureaucratie, dat niet van betekenis is voor de samenleving en zelfs niet voor de staat, maar alleen voor haar eigen zak, voor haar eigen egoïstische belangen. Dat is het probleem: we leven in een land van cynici die geen ideologie hebben, zelfs niet de "sovjets".

Ik ben bang dat zelfs de idee van een “groot Rusland” voor de meeste mensen louter een slogan is, die ze gemakkelijk laten vallen in de naam van het geld. Ze zouden het land gewoon verlaten voor dezelfde dollars, als ze ginder veiligheidsgaranties vinden, zelfs met het risico van datgene te verliezen wat hier “op onbetaalbare wijze” werd verworven.

Nu, over gelijkheid van kansen. Ik ben ervan overtuigd, en ik zal mijn uiterste best doen om in Rusland gelijke kansen te creërenvoor ieder kind. . Het ideaal is onbereikbaar, zoals in alles. Maar ik zou het niet erg om een leven te besteden aan de verwezenlijking van dit ideaal. Ik denk dat de “juiste kansen” het belangrijkste is dat we aan alle kinderen in Rusland kunnen aanbieden. En in de hele wereld. Ecologie, onderwijs en politieke vrijheid zijn de middelen om niet alleen aan iedereen een minimum levensstandaard en comfort te garanderen, niet alleen om de gemiddelde levensstandaard te verhogen, maar ook om aan elk kind en elke persoon een kans te bieden om zich volledig te realiseren, ongeacht in welke familie (of in welk land uiteindelijk), hij werd geboren.

Ik ga niet proberen om te antwoorden voor de hele wereld, maar ik wil vechten voor de volgende Russische generatie. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen een van de belangrijkste doelstellingen is, maar ook de belangrijkste bron van sociale ontwikkeling.

Met betrekking tot wat ik “hierna” ga doen, ik denk zelden in abstracte termen. Het leven zal het ons laten zien. Naar mijn mening moet je doen wat je kan, hier en nu, alsof elke dag de laatste was. Dan is er geen tijd om bang te zijn. Doe zo veel als je kracht en talent je toelaten, dan wordt het niet “tergend pijnlijk” wanneer je plotseling ontdekt dat je tijd voorbij is... Als je talent niet zo goed is, volg dan op zijn minst een voorbeeld. Dat is precies wat ik probeer te doen.

Dank u nogmaals voor uw brief.

Met respect,

M. Chodorkovskij

P.S.: Vergeef me voor de buitensporige pathos en onhandigheid in deze brief. Ik schrijf om mij even af te leiden van het “proces”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten